Meteen naar de inhoud

 Privacyverklaring marXact

 Inleiding

marXact neemt uw privacy zeer serieus en zal met de grootst mogelijke integriteit en zorgvuldigheid omgaan met uw persoonlijke gegevens. In deze Privacy Statement leest u hoe wij met uw gegevens omgaan en wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. Wij raden u aan deze Privacy Statement goed te lezen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via info@marxact.com.

Wie is marXact?

marXact is de besloten vennootschap marXact B.V., statutair gevestigd te Marathon 3J (1213PB) in Hilversum en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68076622.

marXact is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

marXact heeft een Data Protection Officer aangesteld. U kunt contact opnemen met Raoul van Ginkel via info@marxact.com.

Waarom heeft marXact uw persoonlijke gegevens nodig?

Hieronder vindt u een overzicht en uitleg van elk van deze doeleinden. Ook vindt u een specificatie van welk type data marXact gebruikt voor dat specifieke doel, de wettelijke verantwoording en de hoeveelheid tijd dat marXact deze gegevens bewaart.

Service, klantenbeheer en financiële administratie
Doel: Ordermanagement
Informatie: name and address-information, Shipping address, Billing address, Email address, Telephone number, payment information
Rechtsgrond: Legitimate interest
Interest concerned: Only way to achieve the purpose
Opslagtermijn: As long as necessary for this purpose
   
Doel: Handling complaints
Informatie: Name, Email address, Account number, Telephone number, Order number, Content of the complaint, Location, and user information
Rechtsgrond: Legitimate interest
Interest concerned: Only way to achieve the purpose
Opslagtermijn: As long as necessary for this purpose
   
Doel: Financiële administratie
Informatie: Name, Company name, Billing address, Bank details (Name bank/IBAN/BIC), outstanding balance
Rechtsgrond: Legitimate interest
Interest concerned: Only way to achieve the purpose
Opslagtermijn: As long as necessary for this purpose
   
Doel: Facturatie
Informatie: Company name, Billing address, Chamber of commerce number, VAT number, Client number, Telephone number, Email address
Rechtsgrond: Legitimate interest
Interest concerned: Only way to achieve the purpose
Opslagtermijn: As long as necessary for this purpose
   
Doel: CRM
Informatie: Name, Username, Email address, Location, Order history, Social media, Browser, OS, User ID, Telephone number, Profile photo
Rechtsgrond: Legitimate interest
Interest concerned: Only way to achieve the purpose
Opslagtermijn: As long as necessary for this purpose
   
Doel: Service
Informatie: name and address-information, Email address, File information, Financial information, Information necessary to provide the service, Information that is generated during the service, Location, and user information
Rechtsgrond: Legitimate interest
Interest concerned: Only way to achieve the purpose
Opslagtermijn: As long as necessary for this purpose
   
Doel: Sollicitatie
Informatie: Alle noodzakelijke informatie
Rechtsgrond: Legitimate interest
Interest concerned: Only way to achieve the purpose
Opslagtermijn: As long as necessary for this purpose
   
Marketing
Doel: Directe marketing
Informatie: Name, name and address information, Email address, Telephone number
Rechtsgrond: Legitimate interest
Interest concerned: Only way to achieve the purpose
Opslagtermijn: As long as necessary for this purpose
   
Doel: Affiliate marketing
Informatie: Click behavior, Surf behavior, Interest in a product
Rechtsgrond: Legitimate interest
Interest concerned: Only way to achieve the purpose
Opslagtermijn: As long as necessary for this purpose
   
Doel: Retourneren
Informatie: Surf behavior, Email address
Rechtsgrond: Legitimate interest
Interest concerned: Only way to achieve the purpose
Opslagtermijn: As long as necessary for this purpose
   
Doel: Sociale marketing
Informatie: Social media account
Rechtsgrond: Legitimate interest
Interest concerned: Only way to achieve the purpose
Opslagtermijn: As long as necessary for this purpose
   
Doel: Behavioral targeting
Informatie: Surfgedrag
Rechtsgrond: Legitimate interest
Interest concerned: Only way to achieve the purpose
Opslagtermijn: As long as necessary for this purpose
   
Doel: Loyaliteitsprogramma
Informatie: User ID / Username, Email address, Telephone number, Order history, Name, Post/billing address
Rechtsgrond: Legitimate interest
Interest concerned: Only way to achieve the purpose
Opslagtermijn: As long as necessary for this purpose
   
Website
Doel: Website analytics
Informatie: Surfgedrag, Locatie
Rechtsgrond: Legitimate interest
Interest concerned: Only way to achieve the purpose
Opslagtermijn: As long as necessary for this purpose
   
Doel: A/B-test
Informatie: Surfgedrag
Rechtsgrond: Legitimate interest
Betrokkenheid bij de rente: Only way to achieve the purpose
Opslagtermijn: As long as necessary for this purpose
   
Doel: Rekening
Informatie: Name, Address, Email address, Username, Password
Rechtsgrond: Legitimate interest
Interest concerned: Only way to achieve the purpose
Opslagtermijn: As long as necessary for this purpose
   
Doel: Submitting reviews or messages
Informatie: User ID, Name, Content of the message
Rechtsgrond: Legitimate interest
Interest concerned: Only way to achieve the purpose
Opslagtermijn: As long as necessary for this purpose
   
Doel: Chatfunctie
Informatie: User ID, Email address, Name, Content of the chat message
Rechtsgrond: Legitimate interest
Interest concerned: Only way to achieve the purpose
Opslagtermijn: As long as necessary for this purpose
   
Veiligheid en fraudepreventie
Doel: Information security
Informatie: Wachtwoord
Rechtsgrond: Legitimate interest
Interest concerned: Only way to achieve the purpose
Opslagtermijn: As long as necessary for this purpose
   
Onderzoek en ontwikkeling
Doel: Marktonderzoek
Informatie: Habits, Surf behavior
Rechtsgrond: Legitimate interest
Interest concerned: Only way to achieve the purpose
Opslagtermijn: As long as necessary for this purpose
   
Doel: Scientific research
Informatie: name and address-information, Email address, Telephone number, Information about habits
Rechtsgrond: Legitimate interest
Interest concerned: Only way to achieve the purpose
Opslagtermijn: As long as necessary for this purpose
   
Overige activiteiten
Doel: To ensure optimal performance of the products and services provided by marXact B.V.
Informatie: Location and user information
Rechtsgrond: Legitimate interest
Interest concerned: Only way to achieve the purpose
Opslagtermijn: As long as necessary for this purpose

 Hoe zijn we aan uw persoonlijke gegevens gekomen?

marXact heeft uw gegevens verkregen omdat u die informatie aan ons heeft verstrekt.

Wat zijn uw rechten?

Op grond van de Europese algemene verordening inzake gegevensbescherming heeft u een aantal rechten met betrekking tot uw informatie en de verwerking daarvan:

 Toegang

U hebt toegang tot uw persoonlijke informatie en kunt de nodige wijzigingen in uw account aanbrengen. Als u wilt zien welke persoonlijke informatie is verzameld door

marXact, kunt u gebruik maken van uw recht van toegang door het indienen van een verzoek om marXact.

Veranderingen aanbrengen

Als u wijzigingen wilt aanbrengen in de persoonlijke gegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een verzoek om toegang en die u niet zelf kunt wijzigen in uw account, kunt u dit aanvragen bij marXact. U kunt vragen dat marXact uw gegevens wijzigt, corrigeert, aanvult, verwijdert, of screent. Het beperken van de verwerking van persoonlijke informatie.

Beperkte verwerking

U hebt ook het recht, onder bepaalde voorwaarden, om marXact te vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.

 Bezwaren

Indien een bepaalde verwerking plaatsvindt op grond van het 'legitieme belang' van marXact of een derde partij, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Overdracht van gegevens

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens bij marXact te verkrijgen. marXact zal deze in een gestructureerd en vertrouwd formaat ter beschikking stellen, dat gemakkelijk kan worden geopend met behulp van populaire software.

Geautomatiseerde verwerking

Wanneer een beslissing over u wordt genomen die volledig gebaseerd is op de geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om te verzoeken dat die beslissing opnieuw wordt beoordeeld door een persoon. U kunt ons te allen tijde uw standpunt over die beslissing laten weten of laten weten dat u er niet mee instemt.

Intrekking van de toestemming

Wanneer de wettelijke basis voor een bepaald proces uw uitdrukkelijke toestemming is, heeft u het recht om die toestemming in te trekken. Dit heeft geen invloed op de verwerking in het verleden, maar betekent wel dat wij deze informatie in de toekomst niet meer mogen verwerken. Het kan er ook toe leiden dat marXact bepaalde diensten niet meer aan u kan leveren.

 Reactie van marXact

Een verzoek kan worden verstuurd naar info@marxact.com. marXact zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen één (1) maand nadat marXact een dergelijk verzoek heeft ontvangen, aan uw verzoek voldoen. Indien marXact uw verzoek afwijst, zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek is afgewezen.

 Ontvangers van uw persoonlijke gegevens

Het is mogelijk dat marXact verplicht is om uw gegevens aan een derde partij te verstrekken, bijvoorbeeld om een wettelijke verplichting na te komen.

Geautomatiseerde besluitvorming

marXact kan gebruik maken van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen op basis van uw gegevens. Het is mogelijk dat, op basis van uw profiel, sommige van onze producten of diensten marXact niet beschikbaar zijn.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt marXact ze?

marXact maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies. Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij een bezoek aan de website van marXact naar uw browser worden gestuurd en vervolgens worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw apparaat. De cookies die via de website van marXact worden geplaatst, kunnen uw apparaat of de bestanden die daarop zijn opgeslagen niet beschadigen. Wanneer we het over 'cookies' hebben, bedoelen we ook vergelijkbare technieken waarmee informatie wordt verzameld, zoals het afnemen van vingerafdrukken op het apparaat. U kunt zich afmelden voor cookies door een instelling in uw internetbrowser te wijzigen, zodat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder via de instellingen van uw browser is opgeslagen, verwijderen.

 Kunnen er wijzigingen worden aangebracht in deze Privacyverklaring?

Deze Privacyverklaring is onderhevig aan wijzigingen. Wij raden u daarom aan om de Privacyverklaring regelmatig te lezen voor dergelijke wijzigingen.

 Vragen, opmerkingen en klachten

Als u vragen heeft over dit Privacy Statement of over de manier waarop marXact uw gegevens gebruikt, kunt u een e-mail sturen naar info@marxact.com. Als u een klacht heeft over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@marxact.com. U heeft altijd het recht om contact op te nemen met de bevoegde nationale instantie voor gegevensbescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

nl_NL

Leaving already? Why miss out on all the info? Enter your email below and we'll set up a date and time for your free 15 minute phone call with a digital surveying expert. No strings attached!

Project Sample Download

Please fill in your details and click send to be redirected to the download page of the AutoCAD Drawing, CSV File or PDF Report example of your survey data.