Meteen naar de inhoud

 Privacyverklaring marXact

 Inleiding

marXact neemt uw privacy zeer serieus en zal met de grootst mogelijke integriteit en zorgvuldigheid omgaan met uw persoonlijke gegevens. In deze Privacy Statement leest u hoe wij met uw gegevens omgaan en wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. Wij raden u aan deze Privacy Statement goed te lezen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via info@marxact.com.

Wie is marXact?

marXact is de besloten vennootschap marXact B.V., statutair gevestigd te Marathon 3J (1213PB) in Hilversum en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68076622.

marXact is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

marXact heeft een Data Protection Officer aangesteld. U kunt contact opnemen met Raoul van Ginkel via info@marxact.com.

Waarom heeft marXact uw persoonlijke gegevens nodig?

Hieronder vindt u een overzicht en uitleg van elk van deze doeleinden. Ook vindt u een specificatie van welk type data marXact gebruikt voor dat specifieke doel, de wettelijke verantwoording en de hoeveelheid tijd dat marXact deze gegevens bewaart.

Service, klantenbeheer en financiële administratie
Doel: Ordermanagement
Informatie: naam en adresgegevens, Verzendadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalings informatie
Rechtsgrond: Rechtmatig belang
Rente Betrokken: De enige manier om het doel te bereiken
Opslagtermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doel
   
Doel: Behandeling klachten
Informatie: Naam, E-mailadres adres, rekeningnummer, telefoonnummer, ordernummer, inhoud van de klacht, locatie en gebruikersinformatie. klacht, Locatie en gebruikersinformatie
Rechtsgrond: Rechtmatig belang
Rente Betrokken: De enige manier om het doel te bereiken
Opslagtermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doel
   
Doel: Financiële administratie
Informatie: Naam, Bedrijfs naam, factuuradres, bankgegevens (naam bank/IBAN/BIC), uitstaand saldo
Rechtsgrond: Rechtmatig belang
Rente Betrokken: De enige manier om het doel te bereiken
Opslagtermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doel
   
Doel: Facturatie
Informatie: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Kamer van Koophandel adres, Kamer van Koophandel nummer, BTW nummer, Klantnummer, Telefoon nummer, E-mailadres
Rechtsgrond: Rechtmatig belang
Rente Betrokken: De enige manier om het doel te bereiken
Opslagtermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doel
   
Doel: CRM
Informatie: Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres adres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Sociale media, Browser, OS, Gebruikers-ID, Telefoon nummer, Profielfoto
Rechtsgrond: Rechtmatig belang
Rente Betrokken: De enige manier om het doel te bereiken
Opslagtermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doel
   
Doel: Service
Informatie: naam en adresgegevens, E-mailadres, Bestandsinformatie, Financiële informatie, Informatie die nodig is om de service te verlenen, Informatie die wordt gegenereerd tijdens de service, Locatie, en gebruikersinformatie
Rechtsgrond: Rechtmatig belang
Rente Betrokken: De enige manier om het doel te bereiken
Opslagtermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doel
   
Doel: Sollicitatie
Informatie: Alle noodzakelijke informatie
Rechtsgrond: Rechtmatig belang
Rente Betrokken: De enige manier om het doel te bereiken
Opslagtermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doel
   
Marketing
Doel: Directe marketing
Informatie: Naam, naam en adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer
Rechtsgrond: Rechtmatig belang
Rente Betrokken: De enige manier om het doel te bereiken
Opslagtermijn: Zolang als nodig voor dit doel
   
Doel: Affiliate marketing
Informatie: Klikgedrag, Surfen gedrag, interesse in een product
Rechtsgrond: Rechtmatig belang
Rente Betrokken: De enige manier om het doel te bereiken
Opslagtermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doel
   
Doel: Retourneren
Informatie: Surfgedrag, E-mail adres
Rechtsgrond: Rechtmatig belang
Rente Betrokken: De enige manier om het doel te bereiken
Opslagtermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doel
   
Doel: Sociale marketing
Informatie: Sociale media account
Rechtsgrond: Rechtmatig belang
Rente Betrokken: De enige manier om het doel te bereiken
Opslagtermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doel
   
Doel: Gedrag gericht op
Informatie: Surfgedrag
Rechtsgrond: Rechtmatig belang
Rente Betrokken: De enige manier om het doel te bereiken
Opslagtermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doel
   
Doel: Loyaliteitsprogramma
Informatie: Gebruikers-ID / Gebruikersnaam, E-mailadres, Telefoonnummer, Bestelgeschiedenis, Naam, Post/factuuradres
Rechtsgrond: Rechtmatig belang
Rente Betrokken: De enige manier om het doel te bereiken
Opslagtermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doel
   
Website
Doel: Website analytics
Informatie: Surfgedrag, Locatie
Rechtsgrond: Rechtmatig belang
Rente Betrokken: De enige manier om het doel te bereiken
Opslagtermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doel
   
Doel: A/B-test
Informatie: Surfgedrag
Rechtsgrond: Rechtmatig belang
Betrokkenheid bij de rente: De enige manier om het doel te bereiken
Opslagtermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doel
   
Doel: Rekening
Informatie: Naam, Adres, E-mailadres adres, Gebruikersnaam, Wachtwoord
Rechtsgrond: Rechtmatig belang
Rente Betrokken: De enige manier om het doel
Opslagtermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doel
   
Doel: Inzenden beoordelingen of berichten
Informatie: Gebruikers-ID, naam, inhoud van het bericht
Rechtsgrond: Rechtmatig belang
Rente Betrokken: De enige manier om het doel te bereiken
Opslagtermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doel
   
Doel: Chatfunctie
Informatie: Gebruikers-ID, E-mailadres, Naam, Inhoud van het chatbericht
Rechtsgrond: Rechtmatig belang
Rente Betrokken: De enige manier om het doel te bereiken
Opslagtermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doel
   
Veiligheid en fraudepreventie
Doel: Informatie beveiliging
Informatie: Wachtwoord
Rechtsgrond: Rechtmatig belang
Rente Betrokken: De enige manier om het doel te bereiken
Opslagtermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doel
   
Onderzoek en ontwikkeling
Doel: Marktonderzoek
Informatie: Gewoonten, surfen gedrag
Rechtsgrond: Rechtmatig belang
Rente Betrokken: De enige manier om het doel te bereiken
Opslagtermijn: Zolang als nodig voor dit doel
   
Doel: Wetenschappelijk onderzoek
Informatie: naam en adresgegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Informatie over gewoonten
Rechtsgrond: Rechtmatig belang
Rente Betrokken: De enige manier om het doel te bereiken
Opslagtermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doel
   
Overige activiteiten
Doel: Om te zorgen voor optimale prestaties van de door marXact B.V. geleverde producten en diensten te waarborgen.
Informatie: Locatie en gebruikersinformatie
Rechtsgrond: Rechtmatig belang
Rente Betrokken: De enige manier om het doel te bereiken
Opslagtermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doel

 Hoe zijn we aan uw persoonlijke gegevens gekomen?

marXact heeft uw gegevens verkregen omdat u die informatie aan ons heeft verstrekt.

Wat zijn uw rechten?

Op grond van de Europese algemene verordening inzake gegevensbescherming heeft u een aantal rechten met betrekking tot uw informatie en de verwerking daarvan:

 Toegang

U hebt toegang tot uw persoonlijke informatie en kunt de nodige wijzigingen in uw account aanbrengen. Als u wilt zien welke persoonlijke informatie is verzameld door

marXact, kunt u gebruik maken van uw recht van toegang door het indienen van een verzoek om marXact.

Veranderingen aanbrengen

Als u wijzigingen wilt aanbrengen in de persoonlijke gegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een verzoek om toegang en die u niet zelf kunt wijzigen in uw account, kunt u dit aanvragen bij marXact. U kunt vragen dat marXact uw gegevens wijzigt, corrigeert, aanvult, verwijdert, of screent. Het beperken van de verwerking van persoonlijke informatie.

Beperkte verwerking

U hebt ook het recht, onder bepaalde voorwaarden, om marXact te vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.

 Bezwaren

Indien een bepaalde verwerking plaatsvindt op grond van het 'legitieme belang' van marXact of een derde partij, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Overdracht van gegevens

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens bij marXact te verkrijgen. marXact zal deze in een gestructureerd en vertrouwd formaat ter beschikking stellen, dat gemakkelijk kan worden geopend met behulp van populaire software.

Geautomatiseerde verwerking

Wanneer een beslissing over u wordt genomen die volledig gebaseerd is op de geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om te verzoeken dat die beslissing opnieuw wordt beoordeeld door een persoon. U kunt ons te allen tijde uw standpunt over die beslissing laten weten of laten weten dat u er niet mee instemt.

Intrekking van de toestemming

Wanneer de wettelijke basis voor een bepaald proces uw uitdrukkelijke toestemming is, heeft u het recht om die toestemming in te trekken. Dit heeft geen invloed op de verwerking in het verleden, maar betekent wel dat wij deze informatie in de toekomst niet meer mogen verwerken. Het kan er ook toe leiden dat marXact bepaalde diensten niet meer aan u kan leveren.

 Reactie van marXact

Een verzoek kan worden verstuurd naar info@marxact.com. marXact zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen één (1) maand nadat marXact een dergelijk verzoek heeft ontvangen, aan uw verzoek voldoen. Indien marXact uw verzoek afwijst, zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek is afgewezen.

 Ontvangers van uw persoonlijke gegevens

Het is mogelijk dat marXact verplicht is om uw gegevens aan een derde partij te verstrekken, bijvoorbeeld om een wettelijke verplichting na te komen.

Geautomatiseerde besluitvorming

marXact kan gebruik maken van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen op basis van uw gegevens. Het is mogelijk dat, op basis van uw profiel, sommige van onze producten of diensten marXact niet beschikbaar zijn.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt marXact ze?

marXact maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies. Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij een bezoek aan de website van marXact naar uw browser worden gestuurd en vervolgens worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw apparaat. De cookies die via de website van marXact worden geplaatst, kunnen uw apparaat of de bestanden die daarop zijn opgeslagen niet beschadigen. Wanneer we het over 'cookies' hebben, bedoelen we ook vergelijkbare technieken waarmee informatie wordt verzameld, zoals het afnemen van vingerafdrukken op het apparaat. U kunt zich afmelden voor cookies door een instelling in uw internetbrowser te wijzigen, zodat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder via de instellingen van uw browser is opgeslagen, verwijderen.

 Kunnen er wijzigingen worden aangebracht in deze Privacyverklaring?

Deze Privacyverklaring is onderhevig aan wijzigingen. Wij raden u daarom aan om de Privacyverklaring regelmatig te lezen voor dergelijke wijzigingen.

 Vragen, opmerkingen en klachten

Als u vragen heeft over dit Privacy Statement of over de manier waarop marXact uw gegevens gebruikt, kunt u een e-mail sturen naar info@marxact.com. Als u een klacht heeft over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@marxact.com. U heeft altijd het recht om contact op te nemen met de bevoegde nationale instantie voor gegevensbescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

nl_NL

Ga je nu al weg? Waarom zou je alle informatie missen? Vul hieronder uw e-mailadres in en wij maken een datum en tijd voor uw gratis telefoongesprek van 15 minuten met een expert op het gebied van digitale landmeetkunde. Geen verplichtingen!

Projectvoorbeeld downloaden

Vul uw gegevens in en klik op verzenden om doorgestuurd te worden naar de downloadpagina van de AutoCAD-tekening, het CSV-bestand of het PDF-rapport met voorbeelden van uw onderzoeksgegevens.