Support & Documentatie

Hoe maak ik een laag - laagnaam - kleuren - attributen?

Een laag toevoegen

Wanneer je een nieuw project start, is het belangrijk om de juiste lagen te hebben gemaakt, daar sla je de punten op. Een laag kan een put of kabel zijn, net als in CAD- of GIS-software. Je configureert de nieuwe laag onder de enquête-instellingen in UNI-Connect . Druk gewoon op "Nieuwe laag" om de nieuwe laag te configureren, net als in onderstaande afbeelding:

Binnen deze instellingen kun je een naam, kleur en omschrijving aan je nieuwe laag geven. Optioneel kan je attributen aan de laag toevoegen, zie onderstaande afbeeldingen. In deze attributen kan je meer gedetailleerde informatie van het te onderzoeken object opslaan, bijvoorbeeld de diameter. Druk op de knop Toevoegen om nieuwe attributen toe te voegen en selecteer vervolgens het type van het gewenste attribuut.

Je kunt een attribuut kiezen als ​​tekstveld (Tekst) of optieveld (Opties) of deze dezelfde naam zonder een attribuutwaarde (Geen) te geven.

Als je "Geen" kiest, zullen de punten / lijnen / polygonen die in deze lagen zijn opgeslagen, altijd een attribuut hebben met de naam die je hier opgeeft tijdens het maken van het attribuut. De resultaten zullen geen attribuutwaarde hebben, (attribuutnaam in onderstaande voorbeeld).

Als je "Tekst" kiest, kun je een attribuutwaarde toevoegen op het moment dat je een punt / lijn / polygoon opslaat. In onderstaande voorbeeld zou dit "Attribuutnaam - ingevoerde tekst" zijn. Een ander voorbeeld is het attribuut "Diameter" of "Materiaalcode" . Wanneer je een punt / lijn / veelhoek opslaat, kun je vervolgens de waarde met dat punt invoeren, resulterend in bijvoorbeeld "Diameter: 60" of "Materiaalcode: GF6852-AA".

Je kunt er ook voor kiezen om "Opties" te gebruiken, waarbij je vooraf een set gedefinieerde waarden opgeeft. Dit kan handig zijn wanneer de attribuutwaarden altijd van een beperkte set van mogelijke waarden zijn. Als de diameter standaard 60 of 80 is, kun je deze de naam "Diameter" en waarden 60 of 80 geven. Je kunt zoveel waarden toevoegen als je wil, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding.

In alle gevallen heb je de mogelijkheid om het attribuut "verplicht" te maken. Als het "verplicht" is, moet je altijd een attribuutwaarde invoeren of selecteren om het punt op te kunnen slaan.

Als je dat hebt gedaan, kan de laag er zo uit zien:

Je kunt het object zichtbaar in de laag in het project maken en daarna beginnen met het inmeten van een punt, lijn of polygoon in die laag.

Last updated on 11/06/2020
1062 reads
How did you like this article?0000