Waarom en hoe lang moet ik wachten op een RTK FIX?

De signalen

Om een ​​eerste positie te krijgen, moet de UNI-GR1 natuurlijk satellietsignalen ontvangen met een duidelijk zicht. Afgezien van deze signalen, heeft de UNI aanvullende gegevens van iedere satelliet nodig om nauwkeuriger te worden: aanvullende gegevens zoals efemeride gegevens en SBAS- en RTK-correctiegegevens van een lokaal basisstation of netwerk. In dit artikel bespreken we de signalen en de effecten op de koude en warme starttijden van de UNI-GR1, eindigend met best practices om een ​​goede solution te krijgen.

Efemeride gegevens

Deze gegevens geven zeer nauwkeurige informatie over de baan van elke satelliet, dit is een tabel met de locaties van de satelliet op een bepaald tijdstip. De GPS-ontvanger gebruikt deze gegevens om de locatie van een satelliet binnen een meter of twee te berekenen. De gegevens worden elke 2 uur bijgewerkt en zijn meestal ongeveer 4 uur geldig, maar alleen voor een bepaald gebied. Als de UNI-GR1 een tijdje uit is geweest, kan het ongeveer 30-60 seconden duren voordat de informatieve gegevens en status van elke satelliet zijn ontvangen en verwerkt voordat de UNI-GR1 die specifieke satelliet kan gebruiken. Vanaf het moment dat je de UNI-GR1 inschakelt, begint deze naar de signalen te zoeken. Wanneer je een goed zicht op de hemel hebt, heeft het de gegevens tegen de tijd dat de UNI wordt geïnitialiseerd. Vanaf dit moment heeft de UNI-GR1 een locatie, met een nauwkeurigheid van enkele meters.

SBAS correcties

SBAS-correcties zijn satellietgebaseerde augmentatiesystemen en worden gebruikt om de prestaties van GNSS-systemen en hun locaties te verbeteren. Er zijn verschillende systemen zoals EGNOS, WAAS, MSAS, SDCM en GAGAN. Oorspronkelijk bedoeld voor de luchtvaart, bestaan ​​deze systemen uit nauwkeurig geplaatste referentiestations die rond de continenten van de systemen zijn opgesteld. De door deze stations berekende GNSS-fouten worden naar een centraal centrum gestuurd dat de differentiële correcties berekent en deze met geostationaire satellieten naar het overdekte gebied uitzendt. De UNI-GR1 ontvangt deze signalen op een kanaal, zoals het ontvangen van een satelliet en gebruikt de gegevens om de enkele locatie te verbeteren tot een nauwkeurigheid van ongeveer 1 meter. Vanaf het moment dat de UNI-GR1 zijn efemeride gegevens en eerste locatie ontvangt, begint hij SBAS te gebruiken om deze locatie te verbeteren en binnen 10-20 seconden op 1 meter nauwkeurig te krijgen.

RTK correcties

RTK correcties zijn vergelijkbaar met SBAS correcties in de zin dat het differentiële correctiegegevens zijn, maar met een veel hogere nauwkeurigheid. RTK correcties zorgen ervoor dat de UNI-GR1 weet hoe heet alle resterende GNSS-fouten verwijdert en tot op een centimeter nauwkeurige FIX komt. In tegenstelling tot bij SBAS komen RTK correcties van een lokaal basisstation met eenzelfde luchtzicht, als op de locatie die de UNI-GR1 gebruikt. Over het algemeen is de afstand tussen de UNI-GR1 en een RTK basisstation met netwerkverbinding maximaal 15 kilometer.

De correctiegegevens die door deze basisstations of netwerken worden gegenereerd, worden verzonden via het RTCM-protocol via radioverbindingen of internet, met behulp van het NTRIP protocol. Bij UNI-Complete, maakt de UNI gebruik van UNI-RTK Premium: een netwerk bestaande uit 2000+ basisstations dat een lokaal virtueel basisstation voor genereert en de UNI-GR1 voorziet van correcties op basis van de locatie via NTRIP. Zodra de UNI-GR1 deze correctiegegevens heeft ontvangen, wordt gestart met “floating” tot de FIX met centimeter nauwkeurigheid.

Zoals je na de uitleg hierboven begrijpt, hangt de benodigde tijd om deze solution te krijgen niet alleen af ​​van de satellietsignalen, maar ook van correctiegegevens die via internet worden uitgezonden op basis van de UNI-GR1-locatie. Dit betekent dat de UNI-GR1, voordat hij kan gaan zweven, een actieve internetverbinding nodig heeft, zijn locatie naar het netwerk van basisstations moet sturen en de correctiegegevens moet ontvangen. Dit klinkt ingewikkeld, maar gelukkig, is het dat niet. Wanneer de UNI-GR1 goed is ingesteld, zoals bij het UNI-Complete package, hoef je niets te doen: de UNI-GR1 doet juist alles voor jou. Start de UNI-GR1 op bij goede luchtcondities en wacht op de FIX.

Cold start

Wanneer de UNI-GR1 een tijd niet is gebruikt en/of een paar honderd kilometer is verplaatst, duurt het wat langer tot de eerste FIX. De ontvanger heeft dan (nog) geen efemeride data. Oudere GNSS ontvangers kunnen tot 1 uur nodig hebben om te zoeken naar satellieten, informatieve gegevens downloaden en een beginpositie verkrijgen. Nieuwere GNSS-ontvangers zoals de UNI-GR1 doen daar ongeveer 45 seconds over, na het indrukken van de aanknop met juiste instellingen en beschikbaarheid van satellieten.

Hierna hoeft de UNI-GR1 alleen de initiële locatie te krijgen, deze naar het netwerk te sturen, wat die ongeveer 15 seconden duurt en de FIX te berekenen. Berekenen na in de float stand te zijn gegaan duurt, onder goede omstandigheden, nog eens 30 seconden duren.

Hierdoor wordt de Cold Start Time to First Fix (TTFF) met centimeter nauwkeurigheid en onder goede luchtcondities, ongeveer 90 seconden.

Hot start

Wanneer de UNI-GR1 minder dan 1 uur uit heeft gestaan en je in hetzelfde gebied met dezelfde satellieten bent gebleven, duurt de TTF waarschijnlijk 1-10 seconden na het ontvangen van correctiedata.

Best practices

  • Zet de UNI-GR1 aan in een open gebied en bij zo min mogelijk ruis door bomen of gebouwen.
  • Zorg ervoor dat de UNI-GR1 een goede en stabiele internetverbinding heeft, dankzij Mobile Data of WiFi.
  • Zorg ervoor dat de UNI ongeveer 20 satellietsignalen ontvangt en gebruikt.
  • Beweeg langzaam terwijl je de meetpaal waterpas houdt om meer satellietsignalen te krijgen, voor het geval je twijfelt aan de locatie.
  • Door de UNI-GR1 snel te verplaatsen, wordt het RTK-algoritme opnieuw gestart. Probeer dit te voorkomen door plotselinge signaalpieken te beletten.
  • Zorg ervoor dat je binnen 15-20 km van je basisstation werkt.

Lees meer over het instellen van de UNI-GR1 RTK correctiedata te ontvangen. Of lees meer over de verschillen tussen fix en float.

Last updated on 13/05/2020
948 leest
How did you like this article?0000

Leaving already? Why miss out on all the info? Enter your email below and we'll set up a date and time for your free 15 minute phone call with a digital surveying expert. No strings attached!

Project Sample Download

Please fill in your details and click send to be redirected to the download page of the AutoCAD Drawing, CSV File or PDF Report example of your survey data.