Support & Documentation

Welke NMEA-berichten worden ondersteund door de UNI-GR1?

Momenteel ondersteunt de UNI-GR1 de volgende berichten:

MessageFunction
GGATime, position, and fix related data
GSAGPS DOP and active satellites
GSTPosition error statistics
GSVNumber of SVs in view, PRN, elevation, azimuth, and SNR
HDTHeading from True North
RMCPosition, Velocity, and Time
VTGActual track made good and speed over ground
ZDAUTC day, month, year, and local time zone offset

Deze gegevens kunnen worden verzonden op 1Hertz, 2Hertz, 5Hertz, 10Hertz en 20Hertz, zoals hieronder te zien is:

Je kunt deze instellingen kiezen binnen UNI-Connect -> Profiel. Het wordt beschikbaar zodra u Bluetooth, Serial of Micro-USB selecteert als een methode voor positie-uitvoer.

Bekijk hier meer over de verschillende positie-uitgangen.

Last updated on 12/05/2020
259 reads
Hoe vond je dit artikel?0000
In This Article
No headers found ...