Support & Documentatie

Wat is het verschil tussen RTK, FIX en RTK Float?

This article gives a broader understanding about RTK, FIX and RTK Float. Real-time Kinematic (RTK) is used in digital surveying as an addition to GNSS.

Wist jij dat iedereen digitaal kan inmeten en uitzetten met GPS?

Lees meer over de UNI-GR1, de universele RTK GNSS ontvanger. Digitaal inmeten en uitzetten is nu makkelijker dan ooit. Beschikbaar in een compleet pakket en te gebruiken voor talloze toepassingen. Wil je meer weten? Klik hier

RTK (Real-time Kinematics) is gebaseerd op het gebruik van referentiestations en is een verzamelmethode die wordt gebruikt voor metingen op basis van GNSS. GNSS-ontvangers zoals de UNI-GR1 ontvangen positioneringssignalen van satellieten en RTK-correctiegegevens via radio of internet. Beide signalen, GNSS en correcties worden toegevoegd aan een algoritme dat vervolgens een positioneringsoplossing berekent.

Afhankelijk van het aantal zichtbare satellieten in de lucht, kun je een "zwevende" of "vaste" positioneringsoplossing verkrijgen met verschillende nauwkeurigheidsniveaus. Het dashboard in UNI-Connect laat dat zien. Met een voldoende aantal satellieten zichtbaar op je dashboard in UNI-Connect, kan het een FIX-positieoplossing bieden met centimeter nauwkeurigheid. Als er niet genoeg satellieten zichtbaar zijn, kan UNI-GR1 alleen een Float-oplossing bieden met de beste nauwkeurigheid op dat moment, dit is niet centimeter nauwkeurig. Bij het bepalen van "voldoende" satellieten wordt met veel factoren rekening gehouden. Je kunt zeggen dat een minimum van 12 satellietsignalen gelijk verdeeld over de lucht en met een maximale basisafstand van 15 km, je een snelle en stabiele oplossing geven.

Fixed RTK

Kortom, het hebben van een FIX-oplossing betekent dat de UNI-GR1 -ontvanger een correcte oplossing heeft berekend. Het heeft bepaald dat de coördinaten die je ziet een bepaalde nauwkeurigheid hebben met bijbehorende verdunning. Onder normale omstandigheden kun je meten met een nauwkeurigheid van 1 tot 3 centimeter.

RTK gebruikt ingewikkelde wiskundige formules en algoritmen om een ​​FIX-oplossing te verkrijgen, inclusief berekeningen van het exacte aantal radiogolflengten tussen de satellieten en het referentiestation. Meer details over deze basisprincipes zijn te lezen op de Navipedia pagina's van de European Space Association (ESA).

Hoe krijg ik een fixed oplossing?

  • Plaats de UNI-GR1 in goede luchtomstandigheden.
  • Zorg ervoor dat de UNI-GR1 een stabiele en snelle (internet)verbinding heeft met de RTK correctie provider.
  • Zorg ervoor dat de UNI-GR1 niet wordt geblokkeerd door gebouwen of bomen.

Als je meet in minder heldere luchtruimten en / of wordt belemmerd door bomen of gebouwen, breng dan eerst de UNI-GR1 naar een meer open plek totdat een FIX-oplossing is verkregen. Loop dan langzaam naar het gebied waar je gaat werken, dit helpt het algoritme om een ​​stabiele FIX-oplossing te behouden.

Float RTK

In een Float-oplossing is het algoritme (nog) niet opgelost en kan het (nog) geen acceptabele FIX-oplossing produceren. Omdat er geen FIX-oplossing is, is Float altijd een minder nauwkeurige positie dan een vaste oplossing en over het algemeen niet te gebruiken voor metingen met centimeternauwkeurigheid. We raden aan te wachten of de bovenstaande tips te volgen om een ​​FIX te verkrijgen.

In eerste instantie start het algoritme altijd in de Float status. Als je goede luchtomstandigheden hebt, hoef je alleen maar te wachten tot het algoritme is opgelost, wat meestal tussen de 30 en 90 seconden duurt. Als de UNI-GR1 tijdens metingen terugvalt naar Float, geeft dit meestal aan dat de luchtomstandigheden uitdagender geworden zijn of zijn veranderd, wellicht omdat je de hoek om bent gelopen. Het is het beste om naar een open gebied te gaan of de UNI-GR1 gedurende een korte periode op dezelfde plek stabiel te houden, een FIX te krijgen en terug te keren naar de gewenste locatie of je pad te vervolgen.

In deze foto is de status GEEN (None) en is de positioneringsmodus ingesteld op RTK. Dit betekent dat de STATUS eerst moet worden gewijzigd in ‘SINGLE’, vervolgens in ‘FLOAT’ en daarna ‘FIX’.

Last updated on 26/07/2021
3311 reads
How did you like this article?40515