Wat vind ik onder "Devices"?

Een volledig overzicht aan apparaten

In UNI-Cloud kan je een lijst zien met apparaten die zijn geregistreerd op het account van de huurder. Je hoeft alleen maar op "Devices" aan de linkerkant te klikken. Je kunt een apparaat uit de lijst bekijken, bewerken of verwijderen. Ook kan je een bepaald apparaat aan een bepaalde gebruiker koppelen en de locatie-instellingen in het bewerkingsgebied wijzigen.

Device details

Door het apparaat te bekijken, zie je meer details over de positie en andere bijzonderheden op het device, zoals batterijstatus en snelheid.

Je verzendt ​​al deze gegevens over naar je eigen software met behulp van de UNI-Cloud API .

741 leest
How did you like this article?0000

Leaving already? Why miss out on all the info? Enter your email below and we'll set up a date and time for your free 15 minute phone call with a digital surveying expert. No strings attached!

Project Sample Download

Please fill in your details and click send to be redirected to the download page of the AutoCAD Drawing, CSV File or PDF Report example of your survey data.