Support & Documentatie

Wat vind ik onder "Devices"?

Een volledig overzicht aan apparaten

In UNI-Cloud kan je een lijst zien met apparaten die zijn geregistreerd op het account van de huurder. Je hoeft alleen maar op "Devices" aan de linkerkant te klikken. Je kunt een apparaat uit de lijst bekijken, bewerken of verwijderen. Ook kan je een bepaald apparaat aan een bepaalde gebruiker koppelen en de locatie-instellingen in het bewerkingsgebied wijzigen.

Device details

Door het apparaat te bekijken, zie je meer details over de positie en andere bijzonderheden op het device, zoals batterijstatus en snelheid.

Je verzendt ​​al deze gegevens over naar je eigen software met behulp van de UNI-Cloud API .

Last updated on 18/06/2020
914 reads
How did you like this article?0000