Meteen naar de inhoud

Kabels en leidingen digitaal meten en nauwkeurig graafschade voorkomen

  • 5 min read

Nederland is een land met een uitgebreide infrastructuur. Heel veel infra. Van autorijbanen tot waterwegen en van bovengrondse kabels tot ondergrondse leidingen. Gezien de hoeveelheid ondergrondse infra is het inmeten van kabels en leidingen erg belangrijk. Dat geldt voor nieuw aangelegde kabels en leidingen, maar ook om bij te houden wat al in de grond ligt. Digitaal inmeten helpt je daarbij, in Nederland én daarbuiten.

Nieuw en bestaand digitaal inmeten

Om graafschade aan kabels en leidingen te voorkomen, is het van belang deze centimeter nauwkeurig in te meten. In de meeste situaties wordt de bestaande situatie verkend en vrijgegeven door middel van een proefsleuf, daarna wordt ingemeten. Bij deze bestaande situatie wordt gekeken naar eerder gelegde kabels en leidingen, zodat deze niet worden geraakt tijdens graafwerkzaamheden.

Dit proces is makkelijker bij nieuwe kabels en leidingen, deze meet je in voordat de proefsleuf weer wordt dichtgegooid. Doordat je inmeet bij een open sleuf, heb je een beter zicht op het inmeetproces. Letterlijk. Dankzij digitaal inmeten weet je de centimeter nauwkeurige positie van (nieuw aan te leggen) kabels en leidingen en hierdoor voorkom je graafschade. Zelfs jaren later, mede dankzij de KLIC-melding.

KLIC

Om bestaande kabels en leidingen goed in te meten, helpt het wanneer je weet waar deze ongeveer liggen. Hiervoor doe je een zogeheten ‘KLIC-melding’ in Nederland. Deze melding bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum is verplicht voor aannemers, kabelbedrijven en andere grondroerders wanneer zij in de openbare ruimte willen graven. De online melding wordt gedaan bij het Kadaster, vervolgens vraagt zij informatie op bij de netbeheerder over de ligging van kabels en leidingen in het aangevraagde gebied. Deze informatie wordt als downloadlink naar een zipbestand met kabel- en leidinginformatie naar de aanvrager verstuurd, dit is direct te bekijken in UNI-Connect. Hiermee voldoen aanvragers direct aan de Nederlandse wetgeving, want sinds 1 april 2021 is het verplicht om KLIC-informatie digitaal bij je te hebben op de projectlocatie en zo graafschade en andere ongevallen te voorkomen.

1,7 miljoen kilometer

In Nederland ligt ruim 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen onder de grond, volgens de Rijksoverheid. Hierbij kun je denken aan leidingen voor gas, olie en water en onder meer elektriciteitskabels. Zo bestaat alleen al het totale Nederlandse energiewet uit 310.000 km elektriciteitskabels en meer dan 135.000 km gasbuizen. Doordat al deze buizen, kabels en leidingen ondergronds zijn gelegd, is niet van elke meter de precieze locatie bekend. Hierdoor is de kans groter op toegebrachte schade tijdens graafwerkzaamheden. Bij ongeveer 5% van de graafprojecten wordt schade aan kabels en leidingen toegebracht, dat zijn meer dan 33.000 gevallen. Gezamenlijk vormen deze gevallen een kostenpost van zo’n €25 miljoen per jaar. En dan hebben we het nog niet eens over mogelijke gevaren als gaslekken, uitval van elektriciteit en andere overlast!

KLIC en digitaal inmeten

Na het verkrijgen van de gevraagde informatie dankzij de KLIC-melding, kan daadwerkelijk worden begonnen met digitaal inmeten. Met het intekenen van eerder gelegde en nieuwe kabels, leidingen en (huis)aansluitingen op een digitale kaart voor huidige en toekomstige werkzaamheden.

Bij eerder gelegde kabels en leidingen wordt een proefsleuf gegraven, zoals eerder aangegeven. Nadat deze zijn gegraven en de bestaande situatie te zien is, wordt ingemeten met behulp van een meetbol en GPS. Een meetbol zoals de UNI-GR1 met eenvoudig te gebruiken meetsoftware die ook te gebruiken is bij nieuwe kabels en leidingen, waarbij al sprake is van een open sleuf. Je kunt lijnen inmeten die de centimeter nauwkeurige positie van een waterleiding aangeven, met punten die de vertakking naar de huisaansluiting weergeven. Let hierbij op de eisen die je opdrachtgever heeft gesteld.

Geld en tijd besparen

De eisen voor het inmeten van kabels en leidingen zijn vastgelegd in het bestek. In dit document staat exact vermeld welke gegevens moeten worden geregistreerd tijdens het proces; van hoofdleidingen tot vertakkingen en (project)specifieke benamingen tot eventuele eisen rondom kleurgebruik. Lees daarom het bestek goed door voor je van start gaat, zodat je de gevraagde informatie in één keer goed aanlevert en daardoor geld en tijd bespaart.

Met een eigen UNI-GR1 neem je het heft in eigen handen. Je kunt (in)meten wanneer je wil en hoeft niet langer te wachten tot een landmeter tijd heeft. Daarnaast zijn je resultaten direct zichtbaar in de UNI-Cloud, dat is je persoonlijke dataopslag. Je collega’s op kantoor kunnen hierdoor direct revisie uitvoeren, wat een grote efficiëntieslag is. Daarnaast zie je de KLIC-melding in de KLIC-viewer, welke geïntegreerd is in je meetsoftware. Doordat je niet langer hoeft te wachten op een landmeter, bespaar je geld en tijd. Er zijn geen inhuurkosten meer en de sleuf kan direct dicht worden gemaakt. Je hebt de benodigde punten en lijnen immers al ingemeten!

Van start gaan

Beginnen met digitaal inmeten doe je door vertrouwd te raken met de mogelijkheden. De mogelijkheden die huidige apparatuur als de UNI-GR1 je biedt, maar ook die je genereert door een nieuwe manier van werken. Plan daarom een vrijblijvende demonstratie op locatie in, zodat je ziet hoe kabels en leidingen digitaal inmeten jouw werkzaamheden eenvoudiger en concreter maakt.

nl_NL

Ga je nu al weg? Waarom zou je alle informatie missen? Vul hieronder uw e-mailadres in en wij maken een datum en tijd voor uw gratis telefoongesprek van 15 minuten met een expert op het gebied van digitale landmeetkunde. Geen verplichtingen!

Projectvoorbeeld downloaden

Vul uw gegevens in en klik op verzenden om doorgestuurd te worden naar de downloadpagina van de AutoCAD-tekening, het CSV-bestand of het PDF-rapport met voorbeelden van uw onderzoeksgegevens.