Meteen naar de inhoud

Wat is BIM?

  • 4 min read

Misschien heb je al eerder gehoord van ‘BIM’, maar weet je al wat het is en wat het doet? Of hoe het in verband staat met digitaal inmeten? Wat goed! Maar als je het nog niet weet of je geheugen wil opfrissen, dan is dit blog iets voor jou!

BIM – Building Information Modeling

De drie letters ‘BIM’ staan voor Building Information Modelling en duiden op een zeer collaboratief proces. Met dit proces kunnen meerdere belanghebbenden en professionals uit de wereld van architectuur, engineering en constructie samenwerken aan het plannen, ontwerpen en bouwen van een gebouw of project in slechts 1 3D-model. Je kunt ook het beheer van gebouwen met behulp van gegevens en, daarop volgend, welke eigenaren toegang tot BIM hebben hierin meenemen. Vooral omdat deze gegevens eigenaren en belanghebbenden in staat stellen beslissingen te nemen op basis van nauwkeurige informatie die uit het model komt - zelfs na de voltooide constructie van het gebouw. BIM wijst op het proces waarbij alle relevante partijen worden betrokken en helpt hen om te beslissen op basis van feitelijke en recente gegevens.  

De aanloop naar BIM

Vóór BIM werden blauwdrukken en tekeningen gebruikt om informatie over een specifiek gebouw(plan) duidelijk en tot op zekere hoogte beeldend te maken. Dit was een 2D-benadering, waardoor het een uitdaging was om afmetingen en de nodige eisen te zien. Daarna kwam CAD. Dit Computer Aided Design hielp degenen die de tekening maakten, het voordeel in te zien van het maken van plannen in een digitale omgeving. Daarna werd CAD omgezet in 3D, een term die de meeste mensen kennen. 3D bracht veel realistischere beelden en diepgang in blauwdrukken, die de huidige en wereldwijde standaard werden.

BIM objecten

Een BIM-model bestaat uit meerdere componenten, de BIM-objecten. Deze objecten hebben geometrie, zijn intelligent en slaan gegevens op. Als één van deze elementen wordt gewijzigd, werkt de BIM-software dat model automatisch bij om die wijziging te spiegelen en verwerken. De automatische aanpassing bespaart gebruikers veel tijd, omdat men niet zelf hoeft na te denken over het wijzigen van het model - en tegelijkertijd de kans op menselijke fouten verkleint. Het zorgt er ook voor dat het model gedurende de volledige operatie werkt en gesynchroniseerd blijft. Door deze consistentie kunnen onder meer architecten, ingenieurs en aannemers in een meer coöperatief en bereidwillig team werken.

Informatie opslaan

Zoals we al eerder schrijven, verwijst Building Information Management naar het proces waarbij alle relevante partijen worden betrokken. Hen betrekken bij de planning, het ontwerp en daardoor levenscyclusbeheer van gebouwen. Samenwerken en data delen ten behoeve van het proces en teamdoel. Maar wist je al dat de kracht van BIM ligt in het informatiegedeelte ervan? Alle informatie kan

  • Gemakkelijk worden omgezet in acties;
  • Nauwkeurigheid verbeteren;
  • De ontwerpintenties van en naar het veld of kantoor onder de aandacht brengen;
  • De kennisoverdracht tussen belanghebbenden verbeteren;
  • Wijzigingsopdrachten verminderen en
  • Inzicht geven in de huidige gebouwen of verwachte renovatieprojecten.

Om BIM precies te maken, moeten nauwkeurige gegevens worden opgenomen. Dat is waar BIM en gps inmeten met de UNI van pas komt. Om de BIM te laden met de juiste en actuele locatiegegevens, stelt een GPS-meetpaal iedereen in staat om een positie tot op de centimeter nauwkeurig te bepalen en grenzen te stellen voor zowel ontwerp als constructie.

Informatie delen

Voor het delen van informatie wordt een gemeenschappelijke data-omgeving gebruikt, een common data environment in het Engels. Dit CDE is een voor alle belanghebbenden toegankelijke online ruimte, waarin de verzamelde gegevens bekend staan als een ‘informatiemodel’. Deze modellen kunnen van pas komen in alle stadia van de levensduur van een gebouw: van aanvang tot de bouw, van renovatie of vernieuwing tot zelfs uitbreidingen.

BIM opsommen

BIM staat voor Building Information Modeling en is een zeer collaboratief proces waarbij meerdere belanghebbenden kunnen samenwerken bij het ontwerpen, engineeren en bouwen van een gebouw met slechts één 3D-model.

Kom zeker terug om onze toekomstige blogs te lezen en te leren hoe BIM en digitaal inmeten met de UNI-GR1 met elkaar in verband staan.

Leaving already? Why miss out on all the info? Enter your email below and we'll set up a date and time for your free 15 minute phone call with a digital surveying expert. No strings attached!

Project Sample Download

Please fill in your details and click send to be redirected to the download page of the AutoCAD Drawing, CSV File or PDF Report example of your survey data.