Meteen naar de inhoud

Verschillende soorten landonderzoek

  • 4 min read

Een landonderzoek (of 'survey') is niets meer dan het bepalen en meten van zowel door de mens gemaakte als natuurlijke objecten met behulp van de basisprincipes van geometrie, wiskunde en andere wetenschappen. Door gebruik te maken van de UNI-GR1 en dankzij GNSS, kan een landmeter gemakkelijk dingen meten zoals vierkante meters, hoeken en grenzen en op iedere ondergrond.

Er zijn verschillende soorten landonderzoek waarbij je een stake-out doet om informatie te verzamelen, dit blog geeft je een introductie door een aantal soorten te benoemen.

Grensonderzoek

Dit type onderzoek wordt gebruikt om grenslijnen en hoeken van een stuk land te bepalen. Grensonderzoek omvat zowel desk- als veldonderzoek, de laatste kan worden gebruikt om reeds beschikbare gegevens van de eerste te controleren. Grensonderzoek bevat alle metingen om grenslijnen in te stellen en zo te voldoen aan lokale wet- en regelgeving, maar kan ook betrekking hebben op het lokaliseren van erfdienstbaarheidslijnen.

Bouwonderzoek

Bouwonderzoek bestaat uit het uitzetten van gebouwen, wegen, muren en andere constructies die zich op een specifiek terrein bevinden. Door nauwkeurig te meten en uit te zetten, krijgen bouwvakkers aanwijzingen om zo verbeteringen door te voeren op ontwikkelingsplannen. Een bouwonderzoek kan ook betrekking hebben op horizontale en verticale nivellering.

Locatieonderzoek

Locatie- en het hierboven genoemde grensonderzoek kunnen gemakkelijk worden verward, ze lijken veel op elkaar. Beide soorten geven extra informatie over de locatie van interieurverbeteringen. Locatieonderzoek wordt het meest gebruikt om te voldoen aan de eisen van leningsaanvragen of bestemmingsvergunningen, terwijl grensonderzoek wordt gebruikt om lijnen en hoeken binnen een stuk land te lokaliseren.

Site planning onderzoek

Site planning is het ontwerp- en planningsproces voor een nieuw ontwikkelingsproject, vaak is onderzoek vereist om een ontwikkelingsvergunning te krijgen. Dit onderzoek combineert grens- en topografische onderzoeken voor locatieplanning. De resultaten worden gebruikt om ontwerpverbeteringen te plannen voordat met de daadwerkelijke bouw wordt begonnen.

Meestal wordt dit soort onderzoek gebruikt voor het ontwerpen van bijvoorbeeld kavels, speeltuinen, straten en snelwegen en winkels. Kortom, alles wat je ziet en nodig hebt in jouw buurt.

Onderverdelingsonderzoek

Wanneer iemand een perceel in kleinere delen wil verdelen, is het verstandig een onderverdelingsonderzoek om uit te voeren. Deze vorm van onderzoek wordt ook gebruikt om afwateringen en volledige straten te ontwerpen, meestal hebben deze resultaten een soort goedkeuring van (lokale) overheid nodig.

Topographic survey

Dit soort onderzoek is bedoeld voor locatie topografische kenmerken op het land, zowel natuurlijk als door de mens gemaakt. Deze kenmerken kunnen bijvoorbeeld gebouwen en hun voorzieningen zijn, maar ook bomen, hekken en liften. Hoewel de meeste landmeetkundige onderzoeken worden uitgevoerd omdat de overheid dat verplicht, kan een topografische aanvraag door architecten en ingenieurs worden aangevraagd tijdens het plannen van terreinontwikkelingen en -verbeteringen.

Topografisch onderzoek beperkt zich niet tot één terrein, wat blijkt uit de implementatie van de combinatie van luchtfotografie en grondveldmethoden.

Andere soorten onderzoek

Zijn deze zes de enige soorten landonderzoek? Nee, zeker niet. Wel zijn ze een korte introductie tot de wereld van (land)onderzoek en waar onze UNI, en UNI-Complete in het bijzonder, voor gebruikt kunnen worden. We geven je graag aanvullend advies of informatie, neem daarvoor contact met ons op.

Leaving already? Why miss out on all the info? Enter your email below and we'll set up a date and time for your free 15 minute phone call with a digital surveying expert. No strings attached!

Project Sample Download

Please fill in your details and click send to be redirected to the download page of the AutoCAD Drawing, CSV File or PDF Report example of your survey data.